ISO 9001
Ett kvalitetssystem är ett system att arbeta efter för att säkra kvaliteten i processer som tex. försäljning, inköp, produktion, installation mm. Det mest tillämpade, etablerade och accepterade kvalitetssystemet är den internationella standarden ISO 9001. Med Internationell menas att standarden har samma krav på vilka processer som skall dokumenteras och styras oavsett om man befinner sig i Kina, USA, Ryssland eller Europa.

Standarden beskriver vad som ska ingå i ett kvalitetssystem enligt ISO 9001, men inte hur det ska göras för att uppfylla kraven. ISO 9001 kan tillämpas på alla typer av verksamheter oavsett om de levererar produkter eller tjänster.

ISO 14001
Ett miljösystem är ett system för hur företaget ska arbeta för att få ner den negativa miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till. Det finns ett antal olika typer av system för miljöarbeten ute på marknaden.

Det mest tillämpade, etablerade och accepterade är den internationella standarden ISO 14001. ISO 14001 används över hela världen, standarden beskriver vilka krav på arbetssätt som skall finnas i systemet och företagen skall beskriva hur dessa gör för att uppfylla kraven. Nivån på miljöaktiviteterna kan skilja sig starkt mellan länderna trots att detta är en internationell standard, då bl. a. aktivitetsnivån i form av lagkrav skiljer mellan länder.

De centrala delarna i miljöledningssystemet ISO 14001 är miljöutredningen och kartläggning av de lagkrav som verksamheten berörs av. ISO 14001 kan tillämpas på alla typer av verksamheter oavsett bransch.

Hägerstens Glasmästeri är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Läs mer.

Kunskapsbank