Glascentrums (Monteringstekniska Kommittén, MTK) verksamhetsidé är att utarbeta och publicera anvisningar och riktlinjer för val och montering av glas i byggnader samt att verka för ökad kunskap inom området genom information, erbjuda utbildningar och besiktningar.

Besiktningar
Genom den opartiskhet MTK åtnjuter, anlitar såväl beställare som leverantörer MTK där besiktning av glas och glasmontage krävs. Det kan gälla allt från förbesiktning till deltagande i skiljenämnd.

Rådgivning
Den dagliga rådgivningen är omfattande. Den vänder sig till arkitekter, glasmästare, fönstertillverkare och många andra.

Kunskapsbank