Nedan exempel på montering av ett glasräcke i en butiksentré. Mer information om möjligheterna vid val av glasräcke finns här.

Kunskapsbank