Om palmgren

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har palmgren skapat 16 blogginlägg för.

Vad är ISO Certifiering?

ISO 9001 Ett kvalitetssystem är ett system att arbeta efter för att säkra kvaliteten i processer som tex. försäljning, inköp, produktion, installation mm. Det mest tillämpade, etablerade och accepterade kvalitetssystemet är den internationella standarden ISO 9001. Med Internationell menas att standarden har samma krav på vilka processer som skall dokumenteras och styras oavsett om ...Läs mer...

Av |2021-04-20T10:57:52+02:00april 8th, 2021|Kunskapsbank|0 kommentarer

Vad är GBF?

GBF – Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för drygt 570 glasmästerier, bilglasmästerier, konstinramningsföretag och glas- och metallentreprenörer i Sverige. Det finns även ett 60-tal företag som har associerat medlemskap. Dessa företag utgörs av branschens leverantörer. Föreningens främsta uppgift är att förse medlemsföretagen med de rätta kunskaperna och redskapen för att kunna bedriva en ...Läs mer...

Av |2021-04-08T12:05:52+02:00april 8th, 2021|Kunskapsbank|0 kommentarer

Vad betyder MTK?

Glascentrums (Monteringstekniska Kommittén, MTK) verksamhetsidé är att utarbeta och publicera anvisningar och riktlinjer för val och montering av glas i byggnader samt att verka för ökad kunskap inom området genom information, erbjuda utbildningar och besiktningar. Besiktningar Genom den opartiskhet MTK åtnjuter, anlitar såväl beställare som leverantörer MTK där besiktning av glas och glasmontage krävs. Det ...Läs mer...

Av |2021-04-08T12:06:36+02:00april 8th, 2021|Kunskapsbank|0 kommentarer