Glasväggar till kontoret

Att inreda kontor med glasväggar är ett utmärkt sätt att skapa ljusa och luftiga arbetsplatser utan att göra avkall på ljudmiljön. Skapa mindre eller större arbetsrum i rummet, konferensutrymmen eller telefonhytter. Möjligheterna är stora och flexibiliteten gör att möjligheten finns att de kan flyttas eller förändras efter de behov som uppstår. Då glas är ...Läs mer...

Av |2021-04-20T11:12:50+02:00april 20th, 2021|Kunskapsbank|0 kommentarer

Aluminium eller stål i ett glasparti?

Aluminiumprofiler gör glaspartiet nätt och smidigt, håller hög kvalitet gällande  luft- och regntäthet, värmeisolering och kondenssäkerhet. Typgodkända brandpartier kan också tillverkas i aluminium. Vill man ha ett glasparti med stor motståndskraft mot mekanisk åverkan passar stålprofiler utmärkt. Det kan  t ex vara till kommersiella fastigheter, industrier, skolor och sjukhus. Läs mer. Kunskapsbank ...Läs mer...

Av |2021-04-20T10:56:43+02:00april 20th, 2021|Kunskapsbank|0 kommentarer

Vad är ISO Certifiering?

ISO 9001 Ett kvalitetssystem är ett system att arbeta efter för att säkra kvaliteten i processer som tex. försäljning, inköp, produktion, installation mm. Det mest tillämpade, etablerade och accepterade kvalitetssystemet är den internationella standarden ISO 9001. Med Internationell menas att standarden har samma krav på vilka processer som skall dokumenteras och styras oavsett om ...Läs mer...

Av |2021-04-20T10:57:52+02:00april 8th, 2021|Kunskapsbank|0 kommentarer

Vad är GBF?

GBF – Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för drygt 570 glasmästerier, bilglasmästerier, konstinramningsföretag och glas- och metallentreprenörer i Sverige. Det finns även ett 60-tal företag som har associerat medlemskap. Dessa företag utgörs av branschens leverantörer. Föreningens främsta uppgift är att förse medlemsföretagen med de rätta kunskaperna och redskapen för att kunna bedriva en ...Läs mer...

Av |2021-04-08T12:05:52+02:00april 8th, 2021|Kunskapsbank|0 kommentarer

Vad betyder MTK?

Glascentrums (Monteringstekniska Kommittén, MTK) verksamhetsidé är att utarbeta och publicera anvisningar och riktlinjer för val och montering av glas i byggnader samt att verka för ökad kunskap inom området genom information, erbjuda utbildningar och besiktningar. Besiktningar Genom den opartiskhet MTK åtnjuter, anlitar såväl beställare som leverantörer MTK där besiktning av glas och glasmontage krävs. Det ...Läs mer...

Av |2021-04-08T12:06:36+02:00april 8th, 2021|Kunskapsbank|0 kommentarer