Vår integritetspolicy

Denna integritetspolicy är till för att förklara hur Hägerstens Glasmästeri AB använder information som vi samlar in om dig i samband med att vi behandlar din order, med eller utan ROT.

Vad samlar vi in för information om dig?
Vi samlar in information när du kontaktar oss och beställer våra tjänster. Det kan ske via telefon eller e-post. För nya kunder gör vi även en UC. De uppgifter vi samlar in är namn, adress, personnummer och vid önskemål om ROT även fastighetsinformation. Namn och adress spar vi i vårt kundregister. Personnummer och fastighetsinformation finns med på pappersfaktura för kommande rotansökan och förvaras i låst utrymme.

Hur använder vi den insamlade informationen?
Vi samlar in informationen för att kunna utföra en tjänst och skicka en faktura. Om din fordran inte regleras skickar vi den vidare till Handelsbankens inkasso som hanterar personuppgifterna enligt gällande lag.

Hur länge spar vi insamlad information?
Vår avsikt är att radera alla de personuppgifter som vi inte längre behöver för att kräva in vår fordran. Arbetet pågår med att anonymisera känsliga uppgifter. Efter avslutat samarbete sparas endast pappersfaktura i enlighet med bokföringslagen som f. n är 7 år. Därefter kommer underlagen att makuleras.

Förändringar i vår integritetspolicy
Vi ser över vår integritetspolicy löpande.
Denna version uppdaterades 17 maj 2018.

Hur du kommer i kontakt med oss
Du har rätt att begära en kopia av informationen vi har samlat in om dig. Om du vill ha en kopia av all eller delar av den informationen får du gärna kontakta oss på nedanstående e-postadress. Vi kan ta ut en mindre avgift för detta. Vi vill säkerställa att den information vi har är korrekt och uppdaterad och du kan be oss korrigera eller ta bort information du anser är felaktig. Kontakta oss gärna angående vår integritetspolicy eller om du vill veta mer kring vår informationshantering.

Du når oss via: info@hagerstensglas.se