Vår kvalitetspolicy

Vår ambition är att vara en professionell leverantör av de tjänster vi tillhandahåller.

Denna policy omvärderas varje år efter att kundundersökning och sammanställning av underlag har gjorts.

Detta innebär att:

  • Vi skall vara en ledande leverantör i allt inom traditionella glasmästeritjänster och glasentreprenader inom stål- och aluminiumdörrar, fasader, tak samt fönsterbyten.
  • Vi skall erbjuda våra kunder kunnande och kompetens samt hög servicegrad.
  • Vi skall ha hög tillgänglighet och ge snabb respons.
  • Vi skall alltid sträva efter att lämna för kunden kostnadseffektiva lösningar.
  • Vi skall uppfylla kunders önskemål, krav och förväntningar i varje enskilt uppdrag så att varje uppdrag blir referens nästföljande uppdrag.
  • Vi skall följa MTK:s riktlinjer i vårt arbete.
  • Vi skall ha positivt och professionellt bemötande gentemot kunder och samarbetspartners. 
  • Vi skall ständigt se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.
  • Vi skall uppfylla egna, kunders och andra bindande krav som berör vår verksamhet.

Hägerstens Glasmästeri är medlem i Glasmästeribranschens Förening och auktoriserade av Monteringstekniska kommittén. Vi är ISO certifierade enligt ISO 9001 & ISO 14001. Läs mer.

VILL DU VETA MER?

Prata med en av våra experter om den
produkt eller tjänst du är intresserad av.

info@hagerstensglas.se

08-645 56 20