Vår miljöpolicy

Hägerstens Glasmästeri AB skall verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

  • Välja miljöanpassade fordon, maskiner och utrustning, där så är möjligt.
  • Effektivisera våra transporter till och från etableringsplats.
  • Ha en ständigt pågående dialog med kunder, myndigheter och leverantörer om framtida miljöanpassade alternativ.
  • Utifrån våra betydande miljöaspekter verka för ständig förbättring av vår verksamhet för att minska vår miljöpåverkan.
  • Välja och utveckla miljöanpassade arbetssätt och produkter långt det är möjligt.
  • Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss och våra kunders produkter i syfte att skydda miljön.
  • Källsortera vårt avfall, välja miljöanpassade förpackningsmaterial och förebygga föroreningar så långt det är möjligt.
  • Sträva efter minskade avfallsmängder och återvinna avfall i så stor utsträckning som möjligt.
  • Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.
  • Utföra och förespråka glasarbeten som leder till minskad energiförbrukning.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.