Vår miljöpolicy

Hägerstens Glasmästeri AB skall verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

  • Välja miljöanpassade fordon, maskiner och utrustning, där så är möjligt.
  • Effektivisera våra transporter till och från etableringsplats.
  • Ha en ständigt pågående dialog med kunder, myndigheter och leverantörer om framtida miljöanpassade alternativ.
  • Utifrån våra betydande miljöaspekter verka för ständig förbättring av vår verksamhet för att minska vår miljöpåverkan.
  • Välja och utveckla miljöanpassade arbetssätt och produkter långt det är möjligt.
  • Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss och våra kunders produkter i syfte att skydda miljön.
  • Källsortera vårt avfall, välja miljöanpassade förpackningsmaterial och förebygga föroreningar så långt det är möjligt.
  • Sträva efter minskade avfallsmängder och återvinna avfall i så stor utsträckning som möjligt.
  • Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.
  • Utföra och förespråka glasarbeten som leder till minskad energiförbrukning.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.

VILL DU VETA MER?

Prata med en av våra experter om den
produkt eller tjänst du är intresserad av.

info@hagerstensglas.se

08-645 56 20