STORA COOP VÄRMDÖ

Ny entré.

Fastighetens entré skulle flyttas i samband med omdisponering av lokalerna och vårt egna svensktillverkade profilsystem i aluminium användes. Ett klokt val för en handelsplats, där ju hänsyn måste tas till såväl säkerhet som ett attraktivt och inbjudande utseende.